Over Maastricht UMC+

Maastricht UMC+ in cijfers

Het Maastricht UMC+ is het samenwerkingsverband tussen het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) van de Universiteit Maastricht.

Het Maastricht UMC+ telt*:
Bed

 • 715 bedden waarvan 60 Intensive Care-bedden, waarvan 10 voor de Pediatrische IC-unit en 23 voor de Neonatologie IC-unit)
 • 26 operatiekamers waarvan 15 Klinische OK’s, 4 Dagcentrum OK’s, 3 Poliklinische OK’s en 4 OK’s voor Oogheelkunde
 • 26.305 opnamen per jaar
 • 7,0 dagen gemiddelde verblijfsduur
 • 183.757 verpleegdagen
 • 20.846 dagbehandelingen per jaar
 • 449.797 poliklinische consulten excl. spoedeisende hulp
 • 29.000 SEH/EHH-consulten
 • 7.620 medewerkers (waarvan 5.699 azM en 1.921 FHML)
 • 6.530 medewerkers in fte (voltijdsbanen, waarvan 4.931 azM en 1.599 FHML)
 • 5.319 Ingeschreven studenten
 • 2.061 Nieuwe studenten (waarvan 1.035 Bachelors en 1.004 Masters)
 • 249 promoties
 • 126 bedrijven op de campus 

 

*ultimo 2018

Jaardocumenten 

Zorginstellingen moeten elk jaar verantwoording afleggen over hun prestaties op het terrein van zorg- en dienstverlening en ondersteuning. Zij doen dit in de vorm van een Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording en een Jaarrekening op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Jaarverantwoording in de zorg. Hier vindt u ook eerdere documenten van het Maastricht UMC+. Vul academisch ziekenhuis Maastricht en het betreffende jaartal in. Bekijk hier ons Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2018. Bekijk hier onze Jaarrekening 2018.

Jaardocument MUMC+ 2018 Bekijk ook ons Jaardocument 2018. In dit jaardocument vindt u de maatschappelijke verantwoording van het Maastricht UMC+ over het jaar 2017. Hoewel dit jaardocument de rechtspersoon azM betreft, hechten wij er aan, gezien de grote verwevenheid van ziekenhuis en faculteit, in dit bestuursverslag de naam Maastricht UMC+ te hanteren. 

Bekijk onze ANBI-gegevens

Wat vindt u van deze pagina?